lnwshop logo

บทความ

มาใหม่ 2561 แนวข้อสอบ กรมสรรพากร จาก SB Sheet Book สถาบัน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
+ มาใหม่ 2561 แนวข้อสอบ กรมสรรพากร จาก SB Sheet Book สถาบันหนังสือสอบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ทุกตำแหน่ง HOT++คู่มือเตรียมสอบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง NEW Updat 2018แนวข้อสอบเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร รวมทุกอย่างที่ใช้สอบประกอบด้วย 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษี…
ประกาศ ข่าวเปิดสอบ กรมสรรพากร 25 กรกฏาคม - 9 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศ ข่าวเปิดสอบ กรมสรรพากร 25 กรกฏาคม - 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์…
เปิดสอบ องค์การเภสัชกรรม 16 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบ องค์การเภสัชกรรม 16 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2561องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรบสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานสังกัดต่างๆ โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 53 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 48 คน ดังงนี้ การรับสมัครสอบ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมั…
เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 9 - 31 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 9 - 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 4 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศ…
ประกาศ กรมปศุสัตว์ เปิดสอบเข้ารับราชการ 9 - 31 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศ กรมปศุสัตว์ เปิดสอบเข้ารับราชการ 9 - 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1.ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใ…
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล 3 ท้องถิ่น ฟรีแนวข้อสอบเก่า
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล 3 ท้องถิ่น ฟรีแนวข้อสอบเก่า แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 1. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ข. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ค. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ง. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตอบ ข. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มาตรา 2 พระราช…
กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 18 - 26 มิถุนายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ** จำนวน 20 อัตรา** #รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง#ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. ตำแหน่งที่เปิดรับ-ช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา-ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา-ช่างเชื่อม จำนวน 4 อัตรา-ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา-ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา -ช่างระบบอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา-ช่างเชื่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย…
เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จำนวน 455 อัตรา กำหนดการมีดังนี้ 1. ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 31 พ.ค.61 2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmissi…
แนวข้อสอบเก่าตํารวจสายปราบปราม ชั้นประทวน ม.6
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
แนวข้อสอบเก่าตํารวจสายปราบปราม ชั้นประทวน ม.6 เฉลยแนวข้อสอบตำรวจ 2556‏ ************* 1. ลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นที่ 3 คือกฎหมายใด ก. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ง. พระราชบัญญัติ ตอบ ง. พระราชบัญญัติ 2. ข้อใดคือยาเสพติดประเภทที่ 1 ก. มอร์ฟีน ค. เฮโรอีน ข. กระท่อม ง. โคเคน ตอบ ค. เฮโรอีน 3. โท…
กรมการปกครอง เปิดสอบ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 1) นิติกรปฏิบัติการ 2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3) วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ 4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน7) เจ้าหน้าที่ปกครอง…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 669 บทความ

รวมผลงานความสำเร็จของเรา

NEW PRODUCTS

รวมหนังสือสอบ

หนังสือสอบ รัฐวิสาหกิจ sheet book สถาบัน [188]
แนวข้อสอบ กระทรวงมหาดไทย [128]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม308,730 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด230,062 ครั้ง
เปิดร้าน30 เม.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก